Sơn bóng ngoại thất

Liên Hệ

Sơn bóng ngoại thất cao cấp là loại sơn hệ Pure Acrylic phủ ngoài trời, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.

Danh mục: